Europeisk undersökning om inköp inom hälso- och sjukvård

Det europeiska projektet Procure genomför en studie för att bättre förstå inköpsmiljön för hälso- och sjukvård, analysera offentliga upphandlingsmetoder och deras effektivitet. Om du är en offentlig eller privat vårdgivare eller inköpare, alternativt leverantör, gör din del och svara på frågeformuläret senast 17 maj.

Procure-projektet, som stöds och finansieras av Europeiska unionen och kommer att pågå fram till slutet av 2023, syftar till att utvärdera metoder för inköp inom hälso- och sjukvård och hjälpa aktörer inom sektorn att identifiera förbättringsmöjligheter. I synnerhet i syfte att förbereda sig för eventuella framtida hälsokriser.

Projektet stöd av 26 offentliga och privata organisationer från 13 länder.

I detta sammanhang genomför Procure en större undersökning. Syftet är att bättre förstå hur hälso- och sjukvårdssystemen fungerar, hur leveranskedjan ser ut och hur metoder för upphandling ser ut för respektive land. Nyckeln är en detaljerad kartläggning av alla intressenter inom hälso- och sjukvårdssystemet och inköp.

Purch är ansvariga för att samla in och konsolidera bidrag för Sverige och distribuerar därför tre separata online-enkäter:

För leverantörer;

För offentliga vårdgivare och inköpsorganisationer;

För privata vårdgivare och inköpsorganisationer (som ej omfattas av EUs direktiv om offentlig upphandling eller LoU).

Frågeformulären är omfattande och täcker flera ämnen: juridiska ramverk, fördelning av kontrakt per segment i volym och värd, inköp, tilldelning, tilldelningskriterier, övervakning av kontraktets genomförande, hänsyn till hållbar utveckling, innovation samt huvudsakliga utmaningar för framtiden. Således krävs visst kartläggningsarbete för uppströms aktiviteter i värdekedjan.

Deadline för deltagande: 17 maj.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *