Etac

Etac grundades 1973 och är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med deras verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare. Genom sina specialiserade produktvarumärken erbjuder Etac toppmoderna produkter för en rad olika vardagsbehov och vårdmiljöer, i livets alla skeden. Etacs mål är att förbättra vårdtagarens förmåga och vårdgivarens arbetsförhållanden genom att erbjuda kvalitativa, funktionella och ändamålsenliga produkter – vare sig det gäller produkter för barn eller för äldre vårdtagare.

Etacs engagemang har gjort att de fått många utmärkelser och skapat stor kundtillfredsställelse världen över. Deras innovativa anda och innovativa förhållningssätt gör det möjligt för dem att fortsätta skapa nya möjligheter för användare, patienter och vårdgivare.

För att komma till leverantörens hemsida, klicka här